Evaluare constructii Bucuresti Ilfov

Evaluarea proprietati imobiare specializate.

Raport de evaluare constructii in vederea stabilirii valorii de garantare pentru creditare.

Actele necesare pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului imobiliar in momentul efectuarii inspectiei obiectivelor.

Acte necesare pentru evaluarea imobiliara in functie de tipul obiectivelor de evaluat sunt:

Acte necesare pentru evaluarea constructiilor (constructie + teren)


•    Act de proprietate
•    Incheiere de intabulare
•    Extras de carte funciara pentru informare
•    Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
•    Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
•    Autorizatie de construire / desfiintare
•    Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
•    Certificat de urbanism
•    Memoriu tehnic arhitectura
•    Memoriu tehnic rezistenta
•    Fisa bunului imobil
•    Releveu pe fiecare nivel al cosntructiei
•    Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Inmatriculare

Consultanta gratuita ! Solicitati o evaluare gratuita !